Warsztaty o TRE® dla studentów psychologii w Ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania „Otulenie”

W ramach działań non profit Polskiego Stowarzyszenia TRE®, Renata K. Oczkowska (Provider TRE®, Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia TRE®) prowadziła warsztaty informacyjne o ćwiczenia TRE® dla studentów psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warsztaty odbyły się w Ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania „Otulenie” w Warszawie dla grupy studentów psychologii, zrzeszonej w Kole Naukowym Zaburzania Odżywiania.

Zwykła, mała pogadanka skończyła się dłuższym warsztatem z praktyką.

Warsztaty spotkały się z zaciekawieniem młodych ludzi, którzy zadawali wiele konkretnych wnikliwych pytań z chęci zrozumienia tak szerokiego tematu. Pojawiły się pomysły wręcz badawcze i chęć doświadczenia metod pracy z ciałem z osobami z zaburzeniami odżywiania i zaciekawienie jak one wpływają na te osoby.

W Ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania Otulenie, Renata K. Oczkowska prowadzi zajęcia m.in. z TRE®, choreografii, tańca i ruchu terapeutycznego, świadomego oddechu itp. by jak sama mówi zmienić przekonania ograniczające, rozpakować stres i napięcia w ciele, które prowadzić mają do……. pokochania swojego ciała, siebie.

https://www.facebook.com/100000433007660/videos/611822870551768/