TRE® dla biznesu

Korporacje powinny działać bardziej zapobiegawczo, chroniąc swych pracowników oraz siebie.

W ten sposób będzie można polepszyć relacje zawodowe i stworzyć silniejsze i bardziej zintegrowane jednostki, zespoły i organizacje.

W efekcie zawsze przekłada się to na bardziej dynamiczne relacje w pracy, lepsze zarządzanie i w końcu finansową zyskowność zorientowaną na człowieka

Berceli „Zaufaj ciału”

TRE® dla biznesu

Metoda TRE® to zestaw ćwiczeń, które pomagają uwolnić traumę, stres i emocje. W czasie ćwiczeń w ciele uruchamiają się drżenia pomagające przywrócić równowagę na poziomie psychicznym, emocjonalnym i fizycznym. 

Metoda TRE® jest doskonałym narzędziem pomocy osobom zmagającymi się ze stresującym środowiskiem zawodowym. Coraz częściej pracujemy pod presją terminów, wyników i oczekiwań. Chcemy żyć i pracować coraz szybciej, więcej i efektywniej. Powoduje to wzrost napięcia i stresu, z którym funkcjonujemy każdego dnia. Obserwując to zjawisko organizacje coraz częściej wychodzą na przeciw tym wyzwaniom. W wielu miejscach pracy standardem stają się programy, które wspierają pracowników w zakresie regulowania emocji i redukcji napięcia. Coraz częściej możemy korzystać z narzędzi i technik, które pomagają zachować równowagę, nie tylko pomiędzy pracą a życiem osobistym, ale przede wszystkim równowagę wewnętrzną. Na przeciw tym oczekiwaniom wychodzi metoda TRE®.

Trauma w organizacjach

Trauma i jej konsekwencje mają wpływ na wszystkie organizacje, których pracownicy żyją i / lub pracują w środowisku zagrażającym życiu. Długotrwałe skutki PTSD mogą negatywnie wpływać na zespoły, działy czy organizacje. „Trauma może zniszczyć spójność nawet w najlepszych zespołach kierowniczych i relacjach korporacyjnych. Najdłużej przetrwają te organizacje, które dostrzegą i rozwiążą traumatyczne zachowania swoich pracowników” (D. Berceli „Zaufaj ciału”).

Skutki traumy w organizacjach:

  • załamanie się stosunków zawodowych
  • brak zaufania w zespole
  • izolacja, poczucie bezradności, bezsilności
  • brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności, obojętność
  • nadmierna potrzeba kontroli
  • perfekcyjna postawa, kompulsywne zachowania.

TRE® i radzenie sobie ze stresem jako przedsiębiorca