TRE® dla nauczycieli

TRE® dla nauczycieli

Zawód nauczyciela nie należy do najłatwiejszych. Praca podlega na ciągłej ocenie i kontroli zarówno ze strony dyrekcji szkoły i innych nauczycieli, jak i uczniów i rodziców. Szczególnie w czasach wszechobecnych mediów społecznościowych i łatwego dostępu do wszelkiego rodzaju urządzeń cyfrowych. Presja towarzysząca temu zawodowi sprawia, że nauczyciele są jedną z profesji najbardziej podatnych na wypalenie zawodowe. 

Wypalenie zawodowe to odpowiedź ze strony organizmu na długotrwały, chroniczny stres emocjonalny, związany z wykonywaną pracą. Może być ono reakcją na długotrwałe przeciążenie obowiązkami, zbyt odpowiedzialne i trudne zadania lub wyczerpującą, nudną i monotonną pracę. Ale i bycie wyeksponowanym na hałas, rozwiązywanie dużej ilości konfliktów między uczniami, czy chociażby innymi współkolegami, nauczycielami. Występuje, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało mu przyjemność. Uważa się, że wypalenie zawodowe może się pojawić między 3. a 6. rokiem pracy i powrócić po 9 latach aktywności zawodowej. 

Według obecnej wiedzy na wypalenie zawodowe najczęściej narażeni są przedstawiciele zawodów społecznych, a więc związanych z kontaktem z ludźmi. Dlatego jedną z najbardziej narażonych na nie grup zawodowych są właśnie nauczyciele.

Objawy wypalenia zawodowego

Objawów wypalenia jest wiele i u każdego mogą się one manifestować w inny sposób. Na początku przeważnie są to: zmęczenie, migrenowe bóle głowy, kłopoty ze snem, problemy gastryczne, spadek odporności, co z kolei objawia się częstymi zachorowaniami. Na kolejnym etapie zanika optymizm, pojawia się nie-chęć do pracy, niezdolność do koncentracji, brak zadowolenia z siebie, złość, niechęć, poczucie winy, brak odwagi oraz obojętność. Przekłada się to uczniów, ale i na życie rodzinne.

Symptomy wypalenia

Relacje a stres

Praca pedagoga to nie tylko prowadzenie zajęć dydaktycznych i przekazywanie wiedzy, przygotowanie merytoryczne, sprawdzanie prac uczniów, ale także budowanie relacji z uczniami, stały kontakt z rodzicami podopiecznych. Trzeba umieć zachować pogodę ducha, cierpliwość, umieć wysłuchać. Każdy nauczyciel wie, że w momencie kiedy sam jest zmęczony, zestresowany, napięty, zły, to ciężko jest o taką jakość relacji…. 

O tym jak ważne są relacje w szkole, mówi Rita Pierson, nauczycielka z 40-letnim stażem (materiał z polskimi napisami).

Every kid needs a champion - każde dziecko potrzebuje mistrza.