TRE® w służbach mundurowych

TRE® w służbach mundurowych

Ćwiczenia TRE® są wyjątkowo skuteczną metodą, która polega na uruchamianiu w ciele drżeń pomagających przywrócić równowagę na poziomie psychicznym, emocjonalnym i fizycznym. Ćwiczenia umożliwiają samodzielną regulację poziomu napięć w ciele powstałych podczas trudnych wydarzeń traumatycznych.

Ćwiczenia TRE® są doskonałym narzędziem pomocy osobom zmagającym się ze stresującym środowiskiem zawodowym, szczególnie w takich zawodach jak straż graniczna, służby wojskowe, policja, strażacy czy  ratownicy medyczni, których często dotyka Zespół Stresu Pourazowego (PTSD).  PTSD pojawia się po trudnych, silnych przeżyciach, które prowadzą do intensywnych reakcji naszego ciała uniemożliwiając normalne funkcjonowanie. Następuje tzw. odcięcie od ciała – człowiek przestaje odczuwać swoje ciało, doznania i rozumieć swoje emocje. Prowadzi to do zachowań agresywnych, drażliwości, agresji, bezsenności, różnego rodzaju bólu, nawracających migren, czy depresji. Mechanizm drżenia jest  naturalną metodą redukującą napięcia w ciele, jest on genetycznie zakodowany w każdym człowieku, pomaga wrócić do zasobów ciała spokoju i równowagi koniecznej do mierzenia się z zadaniami związanymi z obciążająca pracą zawodową.

Dr David Berceli w służbach mundurowych w Polsce

Twórca ćwiczeń TRE® – David Berceli, od lat pracuje z służbami mundurowymi na całym świecie. Rozwinął programy leczenia traumy dla organizacji, których pracownicy są narażeni na przeżywanie traumy na skutek pracy w środowisku szczególnie narażonym na traumę. Zaprojektował, zorganizował oraz wprowadził całościowy program leczenia traumy i zarządzania stresem dla Międzynarodowych Organizacji Humanitarnych, Rządowych i pozarządowych (NGO).

W 2015 roku David Berceli przeprowadził w Warszawie szkolenie  dla strażaków oraz psychologów straży pożarnej z całej Polski przedstawiając metodę TRE® zarówno teoretycznie jak i doświadczalnie.

W 2018 roku odwiedził w Polsce 6 Brygadę Powietrznodesantową w Krakowie oraz przeprowadził warsztat z 60 psychologami wojskowymi z różnych jednostek w Polsce, którego celem było przedstawienie ćwiczeń TRE®, jak również doświadczenie na sobie i zapoznaniem się z jej wyjątkowością w redukowaniu napięć z ciała. Ćwiczenia TRE® zostały również przeprowadzone w 12 Brygadzie Zmechanizowanej im. gen. Józefa Hallera w Szczecinie.

Wszystkich psychologów wojskowych, straży pożarnej, policji, jak i placówek medycznych zapraszamy do organizacji warsztatów, a także udziału w szkoleniach TRE®, tak aby efektywnie i profesjonalnie pracować z osobami pracującymi w tych szczególnie trudnych warunkach.