Zarząd Stowarzyszenia

Prezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu

Członek Zarządu

Sekretarz

monika jakubowska

Członek Zarządu

EP

Członek Zarządu
Skarbnik

Komisja rewizyjna

Agnieszka Konkel
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Piotr Pluta
Członek Komisji Rewizyjnej
Justyna Potrzebowska
Członek Komisji Rewizyjnej
Aleksandra Kaczyński
Członek Komisji Rewizyjnej