Więcej o ćwiczeniach TRE®

Stosowanie TRE®:

Korzyści

Dla kogo

TRE® jest zestawem ćwiczeń, z których korzystać może właściwie każdy, kto na co dzień chce dbać o swoją higienę psychiczną.

W szczególności polecany jest osobom, które:

Twórca metody

DR DAVID BERCELI

Dr David Berceli

Od 1994 roku David Berceli jest psychoterapeutą CBT w Analizie Bioenergetycznej, w Międzynarodowym Instytucie Analizy Bioenergetycznej w Hiszpanii.  Rozwinął podejście analityczne Analizy Bioenergetycznej poprzez połączenie wglądu w procesie psychoterapii z wrażliwością ciała. W swojej pracy podkreśla jedność ciała, umysłu i ducha zdeterminowanych psychosomatycznymi wzorcami napięć w ciele.

Od 2007 jest Doktorem Nauki Opieki Społecznej, Arizona State University, Magister Teologii (MA) 1987, State University of New York – Maryknoll School of Theology Ossining, New York, Magister Arabistyki I Islamistyki (MA) 1984 (Pontifical Institute for Arabic & Islamic Studies) Roma, Italia Neuroterapeuta, instruktor terapii naturalnych i masażu, certyfikat w obszarze traumatologii 2005, Traumatology Institute Tallahassee, Florida, Certifikat – instruktora masażu 1998 Reilly School of Massage TherapyVirginia Beach, Virginia.

Rozwinął i rozpowszechnił programy leczenia traumy poprzez organizację warsztatów terapeutycznych i szkoleniowych, programu edukacji o traumie i superwizji w celu wykształcenia personelu zawodowego zajmującego się leczeniem skutków traumy.

Jest założycielem Organizacji Leczenia Traumy i Ochrony Zdrowia oraz międzynarodowym coachem d/s traumy. Rozwinął programy leczenia traumy dla organizacji, których pracownicy są narażeni na przeżywanie traumy na skutek pracy w środowisku szczególnie narażonym na traumę. Zaprojektował, zorganizował, oraz wprowadził całościowy program leczenia traumy i zarządzania stresem dla Międzynarodowych Organizacji Humanitarnych, Rządowych i pozarządowych (NGO). Prowadził szkolenia i superwizję dla osób zajmujących się ochroną zdrowia i działaniem na rzecz leczenia traumy. Programy były prowadzone w Etiopii, Eritrea, Israel, Kenya, Northern Ireland and Sudan.

Więcej o metodzie TRE®

Strona twórcy metody – Davida Berceli: www.traumaprevention.com

Strony Trenerów TRE® w Polsce: www.tre-polska.pl