O nas

 

 

Polskie Stowarzyszenie TRE® jest organizacją społeczną zrzeszającą trenerów TRE®, mentorów TRE®, providerów TRE® oraz osoby w trakcie certyfikowanego szkolenia TRE®.

Stowarzyszenie powstało w Warszawie, we wrześniu 2018 roku.

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest rozwijanie i popularyzowanie ćwiczeń TRE® jako sposobu redukcji stresu i napięć w ciele, inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności prozdrowotnej z dbałością o to, by działania te służyły ludziom w życiu, w rozwoju osobistym i profilaktyce zdrowia.

Swój cel nadrzędny Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność edukacyjną, naukową, w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu, współpracując ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, a także osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania ćwiczeń TRE®, działalności szkoleniowej, informacyjnej, profilaktycznej, wychowawczej i superwizyjnej.

Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby, które chciałyby wesprzeć działalność Stowarzyszenia, a także włączyć się w działania mające na celu rozwijanie i popularyzowanie ćwiczeń TRE® w Polsce i na świecie.