TRE® dla dzieci i młodzieży

Dzisiejsze nieśmiałe dziecko, to to, z którego wczoraj się śmialiśmy.

Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj biliśmy.

Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to to, w które wczoraj nie wierzyliśmy.

Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad którym się wczoraj znęcaliśmy.

Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczoraj pieściliśmy.

Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliśmy otuchy.

Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliśmy miłość.

Dzisiejsze mądre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliśmy.

Dzisiejsze wyrozumiałe dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliśmy.

Dzisiejszy człowiek, który żyje miłością i pięknem, to dziecko, które wczoraj żyło radością.

Ronald Russell

Dzieci a zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zespół stresu pourazowego, to zespół charakterystycznych objawów, pojawiających się wskutek znalezienia się w sytuacji traumatycznej, dostarczającej silnych, negatywnych emocji. Mogą to być wydarzenia jednorazowe, intensywnie przeżywane przez dziecko jako zagrożenie nagłe i gwałtownie, burzące jego poczucie bezpieczeństwa, np. wypadek drogowy, albo szereg powtarzających się sytuacji subtraumatycznych o mniejszej sile, lecz dużej regularności i dłuższym czasie trwania, niszczących równowagę psychiczną i poczucie własnej wartości w postaci na przykład przemocy domowej. Takie doświadczenie sprawia, że zarówno osoba dorosła, jak i dziecko czuje się zalęknione i wykazuje wysokie poczucie bezradności. Ten rodzaj stresu ma wpływ na wiele aspektów życia i nie pozostaje bez znaczenia dla zdrowia fizycznego, emocjonalnego i psychicznego.

Wśród konsekwencji przeżytej traumy wymieniane są m.in. zaburzenia zdrowia fizycznego, ale też trudności emocjonalne, takie jak złość, lęk oraz zakłócenia w funkcjonowaniu poznawczym młodego człowieka.

Badania wykazują, iż przedłużające się oddziaływanie silnych, negatywnych emocji zakłóca i zmienia biochemię mózgu, prowadząc do nieodwracalnych zmian w tkance nerwowej.

Metoda TRE® pomocą dla dzieci. Badania dr Melanie Salmon

W 2012 r. dr Melanie Salmon* wprowadziła ćwiczenia metodą TRE® w wiosce dziecięcej SOS w Cape Town, RPA. Zajęcia odbywały się przez 8 tygodni, 2 razy w tygodniu. Grupa obejmowała 120 dzieci w wieku 4 – 18 lat. Pracownicy i opiekunowie zgłaszali znaczną poprawę zachowania i funkcji poznawczych dzieci, także poprawę w samopoczuciu dzieci – zarówno fizycznym, psychicznym, jak i emocjonalnym.

children-1822704_1920
Niezależne badania dr Melanie Salmon* na temat oddziaływania ćwiczeń TRE® w pracy z dziećmi wykazują:
 1. Znaczną poprawę zachowania i funkcji poznawczych dzieci, 
 2. Poprawę w samopoczuciu dzieci – zarówno fizycznym, psychicznym, jak i emocjonalnym,
 3. Wysoką skuteczność w pracy z dziećmi z: 
  • problemami z uczeniem się,
  • problemami ze złością, agresją, wstydem,
  • z zawieszaniem się, „odlatywaniem”, 
  • ze słabą pamięcią.

Wyniki uzyskane za pomocą Kwestionariusza Jakości Życia zostały opublikowane w Peer Review Journal „Globalne Postępy w Zdrowiu i Medycyny”. Wykazały one, że personel pracujący w wioskach SOS bardzo pozytywnie wypowiedział się na temat projektu TRE®. Pragną oni włączyć ćwiczenia TRE® do ich regularnej, podstawowej pracy opiekuńczo-wychowawczej.

dr Melanie Salmon jest lekarzem medycyny w Afryce Południowej, terapeutką w zakresie metody Gestalt oraz międzynarodowym trenerem certyfikującym TRE®. Opracowała także metodę QEC, wykorzystywaną przez nią wraz z TRE®, gdy wymagana jest terapia poprzez rozmowę.

Wprowadziła TRE® w swym kraju w roku 2009 powróciwszy po trzydziestoletnim pobycie z Wielkiej Brytanii. Początkowo, przez dwa lata pracowała wraz z Davidem Berceli, a następnie stała się krajową koordynatorką TRE® w Południowej Afryce w latach 2011-2013. Opracowała programy szkoleniowe TRE® i prowadziła własne badania w zakresie stosowania TRE® u dzieci, młodzieży i w wykluczonych środowiskach.

Dzieci a zespół stresu pourazowego (PTSD)

Wiemy, jak ogromny wpływ na zachowanie dziecka, czucie i ekspresję emocji oraz na sposób radzenia sobie ze stresem mają najbliżsi. Dużo mówi się o traumach dziecięcych, o tym, jakie są objawy zespołu stresu pourazowego (PTSD). Mało za to mówi się o tym, jaki stres przeżywa rodzic, jak bardzo jest umęczony ciągłą uwagą, byciem napiętym, a więc i drażliwym, z niższym progiem cierpliwości i empatii. Wołający o pomoc: „Ja też chcę ciszy, uwagi, spokojnego snu, czasu na ciepłe jedzenie”… Dbając o siebie, jako rodzica, dbamy o swoje dziecko.

Rodzic z przeszłością traumatyczną będzie przenosił niewyrażone emocje i myśli na dziecko. Trzeba spojrzeć w oczy naszym mechanizmom obronnym, zamrożonym emocjom w ciele, walką i ucieczką. Gdy już rozumiesz swoje przeniesienia, mechanizm iluzji i zaprzeczania – popracuj przez TRE® lub Analizę Bioenergetyczną nad wyjściem z błędnego koła!

Dlatego, jeżeli jako rodzicu szukasz pomocy dla swojego dziecka, pamiętaj aby zadbać również o swoją higienę psychiczną. 

Film wyjaśniający w prosty sposób działanie metody TRE®

TRE® z dziećmi - rozmowa dr Melanie Salmon z Wendy Scurr na temat pracy z dziećmi metodą TRE®Jak trauma z dzieciństwa wpływa na zdrowie w ciągu całego życia

Tłumaczenie do powyższego filmu zostało wykonane przez Krzysztofa Wadelskiego – uwolnijcialo.pl

Jak trauma z dzieciństwa wpływa na zdrowie w ciągu całego życia