TRE® i psychoterapia

TRE® i psychoterapia

Ćwiczenia TRE® zwiększają efektywność i przyspieszają proces psychoterapeutyczny. Są one skutecznym narzędziem pracy z traumą, a także naturalnym pomostem pomiędzy psychoterapią werbalna, a psychoterapią pracy z ciałem. 

Ćwiczenia TRE® są łatwe do nauczenia i stosowania, przynoszą także szybkie efekty terapeutyczne, jednak samodzielnie korzystać z nich może osoba, która ma wystarczające zasoby, aby pomieścić pojawiające się w procesie emocje. W czasie ćwiczeń TRE® pacjent zdobywa świadomość tego, że umysł i ciało tworzą jedność i wzajemnie na siebie wpływają. Trauma zmienia neurofizjologię, zmienia zarówno ciało, jak i umysł. W procesie leczenia potrzebujemy więc nowej neurofizjologii, aby uwolnić energię traumy i uspokoić umysł. Dlatego często tak ważna w procesie jest obecność terapeuty, który pomoże zintegrować emocje i pojawiające się w procesie obrazy.

Sesje TRE® prowadzone są rozłącznie z sesjami psychoterapeutycznymi. Materiał, który pojawia się w czasie sesji TRE® może zostać omówiony i zintegrowany w czasie sesji terapeutycznej. Często w przypadku zaburzeń somatycznych związanych z urazem psychicznym potrzebujemy języka, aby nadać im sens, zrozumieć je i nauczyć się nowego reagowania. 

 

Carol Swanson, Ph.D, licencjonowana terapeutka rodzin opowiada o swoim doświadczeniu z TRE®