Nasza działalność

Jednym z głównych celów Polskiego Stowarzyszenia TRE® jest poszerzanie wiedzy na temat ćwiczeń TRE® w Polsce, ich zastosowania i skuteczności w różnych obszarach życia.

W ramach projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie chcielibyśmy dotrzeć z TRE® m.in. do takich instytucji jak

 • placówki oświatowe (nauczyciele, rodzice, uczniowie) Zobacz więcej,
 • domy dziecka, instytucje zajmujące się dziećmi z rozbitych rodzin, wioski dziecięce,
 • grupy onkologiczne (zarówno osoby w trakcie leczenia, jak i po zakończonej terapii),
 • pogotowia ratunkowe, pracownicy służby zdrowia, pomocy społecznej Zobacz więcej,
 • służby mundurowe,
 • firmy/instytucje, gdzie pracownicy są narażeni na duży stres.

Wszelkie warsztaty i ćwiczenia TRE® organizowane przez Stowarzyszenie są prowadzone przez certyfikowanych Providerów TRE®, przy ewentualnej asyście osób w trakcie szkolenia.

Zapraszamy do kontaktu: polskiestowarzyszenietre@gmail.com

Projekty Edukacyjno-Oświatowe

Polskie Stowarzyszenie TRE® mając na uwadze szerokie zapotrzebowanie na narzędzia walki ze stresem w placówkach oświaty w Polsce, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów, postanowiło wyjść naprzeciw i przygotować ofertę w ramach prowadzonych projektów.

W 2018 roku Stowarzyszenie rozpoczęło pilotażowy projekt w wybranej szkole oraz miało przyjemność gościć podczas Seminarium Edukacji Globalnej organizowanego prze ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji). W obu miejscach cieszył się zainteresowaniem i od tamtej pory dostajemy sporo pytań, na które częściowo chcemy odpowiedzieć na naszej stronie.

1. TRE® W SZKOLE - „UWOLNIJ STRES: TRE® DLA NAUCZYCIELI, TRE® DLA UCZNIÓW”.

W dniu 15 listopada 2018 roku rozpoczął się I etap Projektu Polskiego Stowarzyszenia TRE® skierowany do kadry nauczycielskiej i pedagogicznej w pilotażowej szkole – Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie. Projekt był realizowany pod nazwą „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów”.

Projekt „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów” przeprowadzony był w 2 etapach:

 1. TRE® dla nauczycieli (kadry szkoły)
 2. TRE® dla uczniów – 2 kroki:
  • TRE® dla rodziców;
  • TRE® dla uczniów.

Celem I etapu Projektu jest rozpowszechnianie ćwiczeń TRE® jako sposobu redukcji powstających w ciele napięć w tej specyficznej grupie zawodowej, ze względu na wysoki poziom stresu w czasie wykonywania pracy nauczyciela, jak również zagrożenie wypaleniem zawodowym.

W II etapie z TRE® zapoznani zostają rodzice, aby mogli zrozumieć czym jest TRE®, poznać zalety jakie może przynieść im i ich podopiecznym, i na co zwracać uwagę w pracę z dziećmi.

Ostatnim elementem Projektu są oczywiście same dzieci, które w poczuciu bezpieczeństwa będą mogły pracować na dalszym etapie również pod okiem swojego rodzica, czy opiekuna.

KOORDYNATOR GŁÓWNY PROJEKTU:

Renata Oczkowska

PROVIDERZY PROWADZĄCY ZAJĘCIA:

Dla nauczycieli – Lucyna Kostkowska, Roberta Czarnecka, Alicja Zieńko,

Dla dzieci klas pierwszych – Roberta Czarnecka

Dla dzieci klas siódmych – Renata Oczkowska, Alicja Zieńko

ASYSTOWAŁY:

Beata Machnikowska, Joanna Mróz, Kinga Kuśmirowska, Renata Oczkowska, Małgorzata Ślusarczyk

2. SEMINARIUM EDUKACJI GLOBALNEJ ORGANIZOWANEGO PRZEZ ORE

Polskie Stowarzyszenie TRE® miało okazję zaprezentować Projekt pod nazwą „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów” podczas Seminarium Edukacji Globalnej organizowanego przez ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji. Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnikami Seminarium byli Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju, którzy przyjechali z różnych rejonów Polski.

Warsztat (wykład plus ćwiczenia TRE®) odbyły się w połowie grudnia 2018 roku i zaplanowany był dla 15 osób, ale cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że ostatecznie zgłosiło się 26 osób. Nawet zabrakło mat, ale to nie przeszkadzało uczestnikom ćwiczyć na kocach.

Warsztat poprowadziły: Renata K. Oczkowska, Lucyna Kostkowska, Beata Machnikowska.

Warsztat wprowadzający ćwiczenia TRE® został przyjęty z dużym zainteresowaniem, a po warsztacie pojawiły się pytania o kontynuację ćwiczeń TRE® oraz możliwości zastosowania metody wśród uczniów w swoich placówkach.

Warsztat został przeprowadzony non profit.

Na koniec uczestnicy Seminarium zostali zaproszenie do współpracy i wsparcia Projektu „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów”, tak by Projekt był kontynuowany i rozpowszechniony w całej Polsce.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za możliwość zaprezentowania metody TRE® w środowisku, które może wiele zyskać na jej wprowadzeniu i stosowaniu, o czym jesteśmy głęboko przekonani.

3. SZKOŁA MARZEŃ w Piasecznie - "Uwolnij stres: TRE® dla nauczycieli, rodziców i uczniów"

Projekt „Uwolnij stres: TRE® dla nauczycieli, rodziców i uczniów” realizowany był pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia TRE®. Projekt trwał od września 2019 roku do marca 2020 roku, gdy przerwała go pandemia. Projekt zakładał wprowadzenie TRE® do stałej oferty edukacyjnej  prywatnej szkoły podstawowej nr 72 „Szkoła marzeń” w Piasecznie. Zajęcia prowadzone były przez Certyfikowanych Providerów TRE® podczas zajęć pozalekcyjnych, a w projekcie brało udział kilkadziesiąt uczniów od klasy 0 do 8.

Projekty dla Grup zawodowych pracujących z osobami w potrzebie

Projekt Polskiego Stowarzyszenia TRE® pn. „Uwolnij sTREs z TRE®” rozpoczął się w listopadzie 2018 roku i skierowany jest dla osób potrzebujących wsparcia społecznego.

Celem Projektu „Uwolnij sTREs z TRE®” jest popularyzowanie ćwiczeń TRE® jako sposobu redukcji sTREsu i napięć w ciele, wspieranie i organizowanie działalności prozdrowotnej z dbałością o to, by działania te służyły ludziom w życiu, rozwoju osobistym i profilaktyce zdrowia.

W ramach projektu 26 maja 2022 r. zostały przeprowadzone bezpłatne Warsztaty dla kobiet z Ośrodka Wsparcia dla Kobiet z Dziećmi i Kobiet w Ciąży „Etezja” w Warszawie pn.: „Kobieca Mama – ruchem, tańcem, głosem, czuciem – poznaj techniki odstresowania i relaksacji”. Celem tego Warsztatu było wprowadzenie m.in. do ćwiczeń TRE®. Na warsztatach uczestniczki zapoznały się z teoretycznymi i praktycznymi aspektami ćwiczeń TRE®, technik oddechowych, tańca terapeutycznego. Zaproszenie na Warsztat kierowane było do każdej chętnej kobiety gotowej do doświadczenia ćwiczeń TRE i innych, które pomagają w redukcji stresu i nauki relaksacji. W warsztatach wzięło udział kilkanaście kobiet.

Warsztaty te przeprowadzone zostały non profit w ramach działań statutowych Polskiego Stowarzyszenia TRE.

Warsztaty zostały przeprowadzone z inicjatywy Renata K. Oczkowska, Certyfikowanego Provider TRE®, inicjatorka i pomysłodawca Projektu, Współzałożycielka i ówczesny Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia TRE®.