W Akademii Sztuki Wojennej – konferencja naukowa, a na niej o TRE®

Dnia 20 września 2018 r. odbyła się konferencja naukowa pt. „Społeczeństwo, gospodarka, siły zbrojne – wyzwania dla bezpieczeństwa i rozwoju„, zorganizowana przez Instytut Zarządzania Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Podczas tego wydarzenia Roberta Czarnecka (Provider TRE®) oraz dr Edyta Płaskonka-Pruszak (Prvider TRE® w trakcie certyfikacji) wygłosiły referat pt. „Ćwiczenia TRE® jako narzedzie społeczności lokalnych w odpowiedzi na zagrożenia„.

Konfernecję zorganizowano we współpracy z Wojskowym Centralnym Biurem Konstrukcyjno-Technologicznym S.A.

Wystąpienie zaowocowało publikacją artykułu w The Public Health