TRE® w służbach mundurowych – 6 Brygada Powietrznodesantowa w Krakowie

Pod koniec czerwca 2018 Polskę odwiedził Dr David Berceli twórca metody TRE®.

Podczas swojej wizyty w Krakowie poprowadził ćwiczenia TRE® w 6 Brygadzie Powietrznodesantowej im. gen. bryg. Stanisława Sosabowskiego, a także warsztat wprowadzający do metody TRE® dla około 60 psychologów wojskowych z całej Polski.

Źródło: http://tre-trauma.pl