TRE® w Strategii Lokalnej Grupy Działania dla Torunia?

W drugiej połowie września odbywały się spotkania warsztatowe Lokalnej Grupy Działania (LGD) dla Torunia. Te, które odbyły się m.in. w Inkubatorze Przedsiębiorczości, miały na celu zbieranie pomysłów mieszkańców Torunia na aktualizację Strategii LGD. O tyle ważne, że to co się znajdzie w zaktualizowanej Strategii będzie podstawą do ogłaszania konkursów i grantów dla organizacji pozarządowych. Ćwiczenia TRE® były reklamowane jak się tylko dało  Zobaczymy jak to zostanie ujęte w dokumencie, ale uczestnicy spotkania przynajmniej poznali i utrwalili sobie nazwę. W województwie kujawsko-pomorskim i podlaski takie miejskie LGDy ma już ok. 7 lat. W perspektywie finansowej 2021-2027 mają  powstać również w innych miastach (i województwach), ale teraz to też jest czas na zgłaszanie pomysłów, bo tworzą się dokumenty pod nową perspektywę unijną. Spotkanie było w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Toruniu.