TRE® podczas Seminarium Edukacji Globalnej organizowanego przez ORE

Polskie Stowarzyszenie TRE® miało okazję zaprezentować Projekt pod nazwą „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów” podczas Seminarium Edukacji Globalnej organizowanego przez ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji. Ośrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnikami Seminarium byli Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju, którzy przyjechali z różnych rejonów Polski.

Warsztat (wykład plus ćwiczenia TRE) odbył się w połowie grudnia 2018 roku i zaplanowany był dla 15 osób, ale cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że ostatecznie zgłosiło się, aż 26 osób. Nawet zabrakło mat, ale to nie przeszkadzało uczestnikom ćwiczyć na kocach.

Warsztat poprowadziły: Renata K. Oczkowska, Lucyna Kostkowska, Beata Machnikowska.

Warsztat wprowadzający ćwiczenia TRE® został przyjęty z dużym zainteresowaniem, a po warsztacie pojawiły się pytania o kontynuację ćwiczeń TRE® oraz możliwości zastosowania metody wśród uczniów.

Warsztat został przeprowadzony non profit.

Na koniec uczestnicy Seminarium zostali zaproszeni do współpracy i wsparcia Projektu „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów”, tak by Projekt był kontynuowany i rozpowszechniany w całej Polsce. ☺

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za możliwość zaprezentowania metody TRE w środowisku, które może wiele zyskać na jej wprowadzeniu i stosowaniu, o czym jesteśmy głęboko przekonani.