[Rozmowa] TRE® w psychiatrii

TRE® może być interwencją stabilizującą, używaną wraz z innymi formami leczenia w psychiatrii. Nie stosujemy TRE® u pacjentów, którzy mają objawy psychotyczne z brakiem poczucia choroby/ brakiem wglądu chorobowego lub pacjentów z głęboką depresją lub manią.  Rozmawiamy z Kajsą M Nordström, psychiatrą i TRE® Providerem na co dzień pracującą w Sztokholmie.

[Rozmowa] TRE® w psychiatrii Read More »