[Rozmowa] TRE® w psychiatrii

TRE® może być interwencją stabilizującą, używaną wraz z innymi formami leczenia w psychiatrii. Nie stosujemy TRE® u pacjentów, którzy mają objawy psychotyczne z brakiem poczucia choroby/ brakiem wglądu chorobowego lub pacjentów z głęboką depresją lub manią. 

Rozmawiamy z Kajsą M Nordström, psychiatrą i TRE® Providerem na co dzień pracującą w Sztokholmie.


Jesteś TRE® Providerem, a jednocześnie psychiatrą. Czy wykorzystujesz TRE® w pracy ze swoimi pacjentami?

Pracuję jako lekarz psychiatrii w Sztokholmie, w Szwecji. Przed uzyskaniem tytułu specjalisty psychiatrii, jeszcze przez kilka miesięcy będę rezydentem. Używam TRE® jako interwencji stabilizującej kiedy pracuję z pacjentami w psychiatrii, głównie kiedy pracuję w centrum leczenia traumy. Używam TRE® dodatkowo wraz z innymi formami leczenia, tak jak możemy korzystać z aktywności fizycznej, jogi, fizjoterapii, ćwiczeń oddechowych, uważności i innych metod, które zwiększają zdolność pacjentów do samoregulacji.

 

Wśród przeciwwskazań do stosowania TRE® znajdujemy takie choroby jak psychoza, głęboka depresja i schizofrenia. Jakie są twoje obserwacje? W jakich przypadkach nie zdecydowałbyś się na użycie TRE®?

Podzielam pogląd, że nie powinniśmy stosować TRE® u pacjentów z psychozą (np. schizofrenią) i głęboką depresją. Z tego samego powodu, w sytuacjach, w których pacjent jest niestabilny, niewłaściwe i rzadko korzystne jest leczenie tych stanów za pomocą psychoterapii. Nie stosowałam TRE® u pacjentów z tymi poważnymi schorzeniami w ostrej fazie, ponieważ wówczas bardziej odpowiednie są inne stabilizujące i wspomagające interwencje. TRE® może wydawać się stabilizujące, ale jest również bardzo silną metodą, która może zdestabilizować delikatnego pacjenta. Zdecydowanie odradzam stosowanie TRE® u pacjenta, który ma objawy psychotyczne z brakiem poczucia choroby/ brakiem wglądu chorobowego, lub pacjenta z głęboką depresją lub manią.

 

Dlaczego tak ważne jest, aby nie stosować TRE® w takich przypadkach? 

Pacjenci z objawami psychotycznymi są często dotknięci wyraźnym strachem lub przerażeniem; w zależności od jakości objawów psychotycznych, mogą interpretować silne lub nowe sygnały z ciała jako zagrożenie, które pochodzi z wnętrza lub z zewnątrz ciała. Pacjenci z głęboką depresją lub manią mogą być na skraju psychozy, znajdują się poza swoim autonomicznym oknem tolerancji, w stanie spowolnienia lub pobudzenia psychoruchowego, który może wzrosnąć, jeśli doświadczą silnych lub nowych sygnałów z ciała. Jeśli pacjent w którymkolwiek z tych stanów ulegnie dalszej destabilizacji, może rownież wzrosnąć ryzyko samobójstwa.

 

Często słyszymy, jak ważne jest, aby nie stosować TRE® u osób z depresją, chorobą afektywną dwubiegunową lub nerwicą. Czego doświadczasz w takich przypadkach?

Moim zdaniem istnieje duża różnica między depresją, chorobą afektywną dwubiegunową i nerwicą. Choroba afektywna dwubiegunowa obejmuje zmianę między depresją a manią i jest uważana za jedną z najcięższych chorób psychicznych. Choroba afektywna dwubiegunowa powinna być leczona przez specjalistę psychiatrii lub w ścisłej współpracy między psychiatrią a doświadczonym TRE® Providerem. Depresja występuje w różnych stopniach, z których głęboka depresja jest uważana za stan ciężki. Łagodna depresja nie zawsze wymaga opieki psychiatrycznej, a w każdym razie opieka specjalistyczna często nie jest konieczna. Jeśli pacjent jest stabilny i lekarz prowadzący potwierdza, można zastosować TRE®. Nerwica obejmuje fobie, zaburzenia lękowe i zaburzenia somatyczne. Są objawy, które większość ludzi ma do pewnego stopnia, a być może zwłaszcza tych, którzy szukają metod takich jak TRE®. W przypadku nerwicy należy wziąć pod uwagę stopień stabilności pacjenta, poziom funkcji i zdolność do samoregulacji. Jeśli TRE® Provider nie jest pewny i nie ma wykształcenia medycznego lub psychologicznego, pacjent powinien zostać oceniony przez lekarza przed zastosowaniem TRE®. Stosowałam TRE® u pacjentów cierpiących na depresję i nerwicę. Wynik i możliwość stosowania TRE® były bardzo zróżnicowane, ponieważ obserwowałam u pacjentów różne stopnie i kombinacje objawów.

 

Wspomniałaś, że używasz TRE® u pacjentów z PTSD i zaburzeniami dysocjacyjnymi?

Stosowałam TRE® wśród wielu pacjentów z PTSD i objawami dysocjacyjnymi. Jeśli chodzi o pacjentów z nerwicą, wynik i możliwość stosowania TRE® w PTSD były różne. Przy wszystkich rodzajach leczenia pacjentów z dysregulacją układu autonomicznego i / lub objawami związanymi z traumą ważna jest ostrożność i ustabilizowanie stanu pacjenta. Kiedy pracowałem z pacjentami z PTSD i zaburzeniami dysocjacyjnymi, TRE® było głównie leczeniem uzupełniającym, interwencją stabilizującą oprócz trauma-exposing treatment  (EMDR, tfCBT, PE).  W moim ograniczonym doświadczeniu klinicznym, TRE®  dla niektórych pacjentów, w rożnym stopniu zredukowało objawy somatyczne, ból i bezsenność. Ale oczywiście TRE®, podobnie jak inne metody, nie znajduje zastosowania u wszystkich pacjentów. Niektórzy pacjenci doświadczyli nieznośnego podwyższonego pobudzenia i emocjonalnego zalania, pomimo dużej ostrożności i skupienia się na samoregulacji. Potem musieliśmy przerwać i wybrać inne metody.

 

Wydaje się , że w takiej sytuacji pacjenci psychiatryczni najlepiej jeśli prowadzeni są z dużą uważnością w TRE® przez doświadczonych TRE® Providerów , którzy są psychiatrami lub psychoterapeutami. Jakie jest Twoje zdanie.?

TRE® rozwinęło się jako metoda leczenia dużej liczby ludzi, co jest zaletą i dobrą ambicją, ponieważ wiele osób na świecie cierpi z powodu traumy, a terapeuci nie mają wystarczającej ilości środków do leczenia wszystkich przypadków. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że pacjenci psychiatryczni powinni być leczeni przez providerów lub terapeutów z kompetencjami psychiatrycznymi. Nie musi to być psychiatra lub psycholog, ale osoba, która jest przeszkolona w psychoterapii lub fizjoterapii psychosomatycznej. TRE® provider, w takim przypadku, powinien być kompetentny do przeprowadzenia oceny psychoterapii. Jeśli pacjent ma bardziej poważne objawy, provider powinien mieć dostęp do psychiatry w celu uzyskania specjalistycznej oceny psychiatrycznej lub oceny ryzyka samobójstwa, jeśli to konieczne. Wielką odpowiedzialnością jest leczenie pacjenta psychiatrycznego, zwłaszcza jeśli pacjent jest niestabilny i potrzeba znacznie więcej badań, aby ocenić TRE® jako metodę leczenia psychiatrycznego.

 

 Kajsa, dziękujemy za podzielenie się z nami wiedzą.

 

Artykuł dostępny także w języku angielskim – kliknij tutaj. 

 

Kajsa M Nordström, Sztokholm, Szwecja. Mgr rezydent w psychiatrii. Wyszkolona psychoterapeutka psychodynamiczna i EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy). Posiada doświadczenie w pracy TRE® z różnymi poziomami stresu, w tym ciężkimi urazami i zaburzeniami dysocjacyjnymi. Uczy TRE® pracowników służby zdrowia, w kontekście profilaktyki wtórnej traumatyzacji.