Projekt TRE® w szkole: edycja „Szkoła Marzeń”

Projekt został rozpoczęty jesienią przez Polskie Stowarzyszenie TRE®, pod przewodnictwem Lucyny Kostkowskiej – Zaawansowanej TRE® Providerki. Projekt ma nazwę „Szkoła Marzeń” czyli taką jak placówka w której jest realizowany. Nazwa ta idealnie pasuje do naszych założeń – przekształcenia szkół tak, by były miejscami przyjaznymi także w sferze dbania o dobrostan psychofizyczny dziecka.
Ma on zarówno teoretyczną jak i praktyczną stronę. Obejmuje kompleksowo Nauczycieli, Rodziców i Dzieci. Wszystkich zaznajamiamy z mechanizmami działania stresu i traumy w ciele, z tym jakie mogą być potencjalne źródła stresu obciążającego i dla dorosłego i dla dziecka, na co warto zwrócić szczególną uwagę w ramach przeciwdziałania potencjalnym szkodliwym skutkom. Dzieci również poznają pewne – dostosowanymi do ich poziomu rozumienia – informacje w tym zakresie. Wszyscy uczą się TRE® – jako bardzo użytecznego narzędzia, poprzez które można odnowić zdrową relację ze swoim ciałem, nauczyć się rozumieć jego reakcje w obliczu stresu i traumy.

Praca z grupami w szkołach jest nowością nie tylko w skali polskiej ale i światowej. Mamy nadzieję że również w Polsce dostrzeżona zostanie potrzeba zadbania o tę sferę życia – zadbania odpowiednio wcześnie, tak by zminimalizować obciążenie stresem i traumą jakie obecnie wiele osób niesie przez życie, bez świadomości że nie musi tak być.
TRE® to specyficzne zajęcia – to nie WF lub inne ćwiczenia fizyczne, tutaj zamiast rozładowywać energię przez pobudzanie ciała, dzieci uczą się jak się zatrzymać, zwrócić uwagę na to co się w nich dzieje i pojawia, na swoje odczucia i to jak na nie reagują. Wymaga to wyciszenia, specyficznego skupienia uwagi którego też trzeba się nauczyć – to coś zupełnie odmiennego niż zwykłe codzienne aktywności.
Zasady prowadzenia grup są dookreślane na podstawie naszych doświadczeń – tak by były jak najlepiej dopasowane do realiów krajowych, oraz danej szkoły i grupy.

Pragniemy podziękować jako Stowarzyszenie i prowadzące Providerki zarówno Rodzicom jak i pani Prezes Marii Moykowskiej za zaufanie jakim nas obdarzono, otwartość i dostrzeżenie praktycznego potencjału w nowościach w świecie neuronauki i profilaktyki stresu i zaburzeń postresowych dla dzieci.

W pierwszych miesiącach grupy prowadziła Roberta Czarnecka – Zaawansowany TRE® Provider, terapeutka i pedagog w jednym;) a asystę zapewniały Renata Oczkowska – TRE®Provider, oraz Joanna Mróz – Provider w trakcie procesu certyfikacji. W nowym semestrze grupy na Zielonej poprowadzi Renata Oczkowska, a na Okrężnej – Roberta Czarnecka, której asystować będzie Joanna Mróz