Książka z TREszczem

W dniu 26 kwietnia 2023 r. Edyta Płaskonka-Pruszak przeprowadziła prelekcję „książka z TRE®szczem” dla czytelników biblioteki Filii nr 16 Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu. Po prelekcji odbyły się ćwiczenia dla około 10 osób.