Czas na integrację i koleżeńskie drżenia – lutowe rozmrażanie kontaktów

Co tu dużo pisać…. było się, rozmawiało, podrżało, wymienioło doświadczenia. Po prostu wspólne przebywanie.