„Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów”!

Miło nam poinformować, że w dniu  15 listopada 2018 roku rozpoczął się  I etap Projektu Polskiego Stowarzyszenia TRE® skierowany do kadry nauczycielskiej i pedagogicznej. Projekt jest realizowany pod nazwą „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów”.

Celem I etapu Projektu jest rozpowszechnianie ćwiczeń TRE® jako sposobu redukcji powstających w ciele napięć w tej specyficznej grupie zawodowej, ze względu na wysoki  poziom stresu w czasie wykonywania pracy nauczyciela, jak również zagrożenie wypaleniem zawodowym.  

Projekt „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów” obejmuje  2 etapy:

  1. TRE® dla nauczycieli (kadry szkoły);
  2. TRE® dla uczniów – 2 kroki:
      1. TRE® dla rodziców;
      2. TRE® dla uczniów.

Scenariusz Projektu został opracowany przez pomysłodawcę i inicjatora Renatę K. Oczkowską, która jest członkiem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia TRE®. Pomysł na przeprowadzenie tego Projektu  powstał we wrześniu 2018 r. w czasie szkolenia, organizowanego przez ORE – Ośrodek Rozwoju Edukacji, w którym uczestniczyli pracownicy oświaty w ramach projektu „Edukacji globalnej”. To tam m.in. została dostrzeżona ogromna potrzeba nauczenia się metody regulacji układu nerwowego, ze względu na wysoki poziom stresu w szkołach. 

Pierwszym krokiem projektu był warsztat pt. „Wprowadzenie do ćwiczeń TRE® – uwalniających sTREs, traumy, napięcia”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie. Został opracowany i przeprowadzony przez zespół doświadczonych Providerów TRE® w składzie: Lucyna Kostkowska, Alicja Maja Zieńko, Roberta Czarnecka oraz przez trzy osoby w trakcie certyfikacji, tj. Renata K. Oczkowska, Małgorzata Ślusarczyk i Katarzyna Małecka.

Wsparcia merytorycznego udzieliła Joanna Wołoszczuk –  certyfikowany Nauczyciel ćwiczeń TRE®.

Warsztat wprowadzający ćwiczenia TRE® został przyjęty  z zainteresowaniem przez Dyrekcję Szkoły i kadrę pedagogiczną. Po warsztacie pojawiły się liczne pytania o kontynuację ćwiczeń TRE® oraz możliwości zastosowania metody wśród uczniów. Warsztat został przeprowadzony non profit.

Dalszymi etapami tego działania będzie m.in. zaprezentowanie Projektu w innych instytucjach edukacyjnych, tak aby rozpowszechniać ćwiczenia TRE® jako sposób obniżania stresu i napięcia w ciele oraz rozszerzenie jego działania na obszar innych placówek szkolnych w Polsce z udziałem zainteresowanych providerów TRE® i osób w trakcie szkolenia certyfikacyjnego TRE®.

Zapraszamy do współpracy, każdego, kto poczuje sercem, duszą, umysłem lub ciałem, że chce wesprzeć Polskie Stowarzyszenie TRE® swoim zaangażowaniem, pracą i pomysłami, aby Projekt „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów”, był kontynuowany i rozpowszechniany w całej Polsce. ☺

 

Cały materiał do pobrania TUTAJ