KONKURS – PROMOCJA TRE® ZA 2023 ROK

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia TRE®   ogłasza konkurs na Promocję TRE® za 2023 rok dla wszystkich polskich Providerwów TRE®.

Członkowie Stowarzyszenia otrzymali mailem informacje gdzie mają zgłaszać wyniki swojej pracy za 2023 r. Natomiast osoby nie będące członkami PSTRE proszone są o kontakt (kontakt@polskiestowarzyszenietre.pl) celem podania miejsca przesłania zgłoszenia.

Na zgłoszenia czekamy do końca lutego 2024 r.

NAGRODA to bon zakupowy o wartości 500 zł dla zwycięzcy, czyli osoby, która otrzyma według kryteriów największą liczbę punktów za cały rok swoich działań. Przewiduje się nagrody pocieszenia.

KRYTERIA NAGRODY ROCZNEJ – PROMOCJA TRE:

 1. Rodzaj wydarzenia
 • Publikacja efektów badań naukowych w zakresie wykorzystania ćwiczeń TRE® – w języku polskim – 15 pkt
 • Publikacja efektów badań naukowych w zakresie wykorzystania ćwiczeń TRE® – w języku innym niż polski – 20 pkt
 • konferencja/zorganizowane zgromadzenie publiczne – udział jako prelegent / wykładowca / prowadzący warsztaty – 8 pkt
 • konferencja/zorganizowane zgromadzenie publiczne – (współ)organizator – 10 pkt
 • publikacja artykułu naukowego, tj. min. 9 tys. znaków – 8 pkt
 • publikacja artykułu popularyzatorskiego, tj. poniżej 9. tys. znaków – 6 pkt
 • wystąpienie w tv (ogólnopolskiej/regionalnej/internetowej), wywiad w mediach – 9 pkt
 • organizacja/współpraca cyklu zajęć (np. projektu z dofinansowaniem zewnętrznym) w obszarach statutowych – dotychczas rozpoznanych przez PSTRE (edukacja) – 5 pkt
 • organizacja/współpraca cyklu zajęć (np. projektu z dofinansowaniem zewnętrznym)  w obszarach statutowych – dotychczas niezagospodarowanych przez PSTRE (inne niż edukacja) – 7 pkt
 • inne (np. udział w lokalnym pikniku) – 3 pkt
 1. Liczba odbiorców / nakład wydawnictwa / liczba obserwujących/subskrybentów kanału, związanych z opublikowaniem ww. wydarzenia:
 • do 1000 – 3 pkt
 • 1001 – 2000 – 5 pkt
 • 2001 – 4000 – 7 pkt
 • 4001 – 7000 – 9 pkt
 • pow. 7 000 – 12 pkt
 1. Oddziaływanie promocji (dane po 30 dniach od wydarzenia) 
 • nowe zapisy na newsletter PSTRE – min.. 5 osób – 2 pkt
 • wzrost liczby subskrybentów PSTRE na kanale Youtube – min. 5 osób – 2 pkt 
 • liczba napisanych do stowarzyszenia @ (w tym odpowiedzi po danym wydarzeniu) – min. 5 osób – 2 pkt
 1. Status osoby zgłaszającej każde z rodzajów wydarzeń, wymienionych w punkcie 1:
 • członek Stowarzyszenia PSTRE – 10 pkt
 • członek Zarządu Stowarzyszenia PSTRE – 6 pkt
 • osoba niebędąca członkiem Stowarzyszenia PSTRE – 2 pkt

Przykłady obliczania punktów do listy rankingowej:

Pan M. udzielił wywiadu youtuberowi na kanale dotyczącym radzenia sobie ze stresem. Kanał subskrybuje 3000 osób. W wyniku tego wystąpienia w przeciągu 30 dni wzrosłą liczba subskrybentów kanału PSTRE na YT o 3 osoby. Pan M. jest członkiem Stowarzyszenia PSTRE. Łączna liczba punktów pana M. to: 8+7+0+10=25 pkt
Pani K. poprowadziła jednorazowe zajęcia podczas zorganizowanego wyjazdu dotyczącego pracy z ciałem dla 25 osób. Po tym wyjeździe wzrosła liczba subskrybentów kanału PSTRE na YT o 18 osób. Pani K. nie jest członkiem stowarzyszenia. Łączna liczba punktów pani K.: 3+3+2+2=10 pkt