Zarząd stowarzyszenia

Prezes zarządu

Wiceprezes zarząd

Członek zarządu

Sekretarz

monika jakubowska

Monika Jakubowska

tel. 601-929-980
monika.jakubowska@polskiestowarzyszenietre.pl

Członek zarządu

EP

Edyta Płaskonka-Pruszak

tel. 608-279-750
edyta.plaskonka.pruszak@polskiestowarzyszenietre.pl

 

Skarbnik

Komisja rewizyjna

Agnieszka Konkel
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Piotr Pluta
Członek Komisji Rewizyjnej
Justyna Potrzebowska
Członek Komisji Rewizyjnej
Aleksandra Kaczyński
Członek Komisji Rewizyjnej