Pierwsza Superwizja Polskiego Stowarzyszenie TRE®!

Pierwsza Superwizja Polskiego Stowarzyszenie TRE®!

Na superwizji będziemy mieli możliwość wspólnego doświadczania TRE®, odpowiedzi na pytania oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu niżej wymienionych zagadnień: REZYLIENCJA SAMOREGULACJA z perspektywy uczenia klienta tolerowania doznań pojawiających się podczas procesu jak i ich intensywności,  docieranie do odczuć, język odczuć, śledzenie odczuć i