Edukacyjno-Oświatowe

Edukacyjno-Oświatowe

Polskie Stowarzyszenie TRE® mając na uwadze szerokie zapotrzebowanie na narzędzia walki ze stresem w placówkach oświaty w Polsce, zarówno wśród nauczycieli, jak i uczniów, postanowiło wyjść na przeciw i przygotować ofertę w ramach prowadzonych projektów. 

W chwili obecnej Stowarzyszenie rozpoczęło pilotażowy projekt w wybranej szkole oraz miało przyjemność gościć podczas Seminarium Edukacji Globalnej organizowanego przez ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji). W obu miejscach cieszył się zainteresowaniem i od tamtej pory dostajemy sporo pytań, na które częściowo chcemy odpowiedzieć na tej stronie. 

1. TRE® w szkole – „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów”.

W dniu  15 listopada 2018 roku rozpoczął się I etap Projektu Polskiego Stowarzyszenia TRE® skierowany do kadry nauczycielskiej i pedagogicznej w pilotażowej szkole – Szkoła Podstawowa nr 158 im. Jana Kilińskiego w Warszawie. Projekt jest realizowany pod nazwą „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów”.

Projekt „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów” jest przeprowadzany w 2 etapach:

  1. TRE® dla nauczycieli (kadry szkoły);
  2. TRE® dla uczniów – 2 kroki:
  • TRE® dla rodziców;
  • TRE® dla uczniów.

Celem I etapu Projektu jest rozpowszechnianie ćwiczeń TRE® jako sposobu redukcji powstających w ciele napięć w tej specyficznej grupie zawodowej, ze względu na wysoki poziom stresu w czasie wykonywania pracy nauczyciela, jak również zagrożenie wypaleniem zawodowym.  

W II etapie z TRE® zostaną zapoznani rodzice, aby mogli zrozumieć czym jest TRE®, poznać zalety jakie może przynieść im i ich podopiecznym, i na co zwracać uwagę w pracę z dziećmi. 

Ostatnim elementem Projektu są oczywiście same dzieci, które w poczuciu bezpieczeństwa będą mogły pracować na dalszym etapie również pod okiem swojego rodzica, czy opiekuna. 

 

Koordynator główny projektu:

Renata Oczkowska

Providerzy prowadzący zajęcia:

Dla nauczycieli – Lucyna Kostkowska, Roberta Czarnecka, Alicja Zieńko

Dla dzieci klas pierwszych – Roberta Czarnecka

Dla dzieci klas siódmych – Renata Oczkowska, Alicja Zieńko

Asystowały:

Beata Machnikowska, Joanna Mróz, Kinga Kuśmirowska, Renata Oczkowska, Małgorzata Ślusarczyk

 

RELACJA Z PROJEKTU W SZKOLE

 

 

 

 

 

 

2. Seminarium Edukacji Globalnej organizowanego przez ORE

Polskie Stowarzyszenie TRE® miało okazję zaprezentować Projekt pod nazwą „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów” podczas Seminarium Edukacji Globalnej organizowanego przez ORE – Ośrodek Rozwoju EdukacjiOśrodek Rozwoju Edukacji jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnikami Seminarium byli Liderzy Edukacji na rzecz rozwoju, którzy przyjechali z różnych rejonów Polski.

Warsztat (wykład plus ćwiczenia TRE®) odbył się w połowie grudnia 2018 roku i zaplanowany był dla 15 osób, ale cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że ostatecznie zgłosiło się, aż 26 osób. Nawet zabrakło mat, ale to nie przeszkadzało uczestnikom ćwiczyć na kocach.

Warsztat wprowadzający ćwiczenia TRE® został przyjęty z dużym zainteresowaniem, a po warsztacie pojawiły się pytania o kontynuację ćwiczeń TRE® oraz możliwości zastosowania metody wśród uczniów w swoich placówkach.

Na koniec uczestnicy Seminarium zostali zaproszeni do współpracy i wsparcia Projektu „Uwolnij sTREs: TRE® dla nauczycieli, TRE® dla uczniów”, tak by Projekt był kontynuowany i rozpowszechniany w całej Polsce. 

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za możliwość zaprezentowania metody TRE® w środowisku, które może wiele zyskać na jej wprowadzeniu i stosowaniu, o czym jesteśmy głęboko przekonani.