Projekty

Projekty

Jednym z głównych celów Polskiego Stowarzyszenia TRE® jest poszerzanie wiedzy na temat ćwiczeń TRE® w Polsce, ich zastosowania i skuteczności w różnych obszarach życia.

W ramach projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie, chcielibyśmy dotrzeć z TRE® m.in.:

  • placówki oświatowe (nauczyciele, rodzice, uczniowie), 
  • domy dziecka, instytucje zajmujące się dziećmi z rozbitych rodzin, wioski dziecięce, 
  • grupy onkologiczne (zarówno osoby w trakcie leczenia, jak i po zakończonej terapii),
  • pogotowia ratunkowe, pracownicy służby zdrowia,
  • służby mundurowe,
  • firmy/instytucje, gdzie pracownicy są narażeni na duży stres.

 

Aktualnie prowadzone projekty:

Projekty Edukacyjno-Oświatowe >> 

 

Kolejne już w przygotowaniu! 

 

Zapraszamy do kontaktu: polskiestowarzyszenietre@gmail.com