Cel i działalność Stowarzyszenia

 

 

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest rozwijanie i popularyzowanie ćwiczeń TRE® jako sposobu redukcji stresu i napięć w ciele, inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności prozdrowotnej z dbałością o to, by działania te służyły ludziom w życiu, w rozwoju osobistym i profilaktyce zdrowia.

Swój cel nadrzędny Stowarzyszenie realizuje poprzez działalność edukacyjną, naukową, w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz kultury fizycznej i sportu, współpracując ze stowarzyszeniami, jednostkami naukowymi, oświatowymi, zdrowotnymi, z władzami państwowymi i samorządowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, a także osobami prywatnymi w zakresie stosowania i rozwijania ćwiczeń TRE®, działalności szkoleniowej, informacyjnej, profilaktycznej, wychowawczej i superwizyjnej.

Cele Stowarzyszenia realizowane są w ramach nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

  • Rozwijanie i popularyzowanie ćwiczeń TRE®, tak aby te działania służyły ludziom w życiu i rozwoju osobistym oraz w profilaktyce zdrowia.

  • Udział i organizację w targach, wystawach, konferencjach i prezentacjach mających na celu przedstawienie ćwiczeń TRE® oraz poszerzanie wiedzy w jej zakresie. 

  • Dbałość o przestrzeganie zasad etycznych prowadzenia sesji TRE®.

  • Prowadzenie działalności wydawniczej i popularyzatorskiej, w tym sprzedaż książek z zakresu ćwiczeń TRE® i pracy z ciałem.

  • Promowanie ćwiczeń TRE® dla organizacji pożytku publicznego. Współpracę ze środkami masowego przekazu, z instytucjami samorządowymi, rządowymi oraz instytucjami, organami i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie wymienionym w celach Stowarzyszenia. Udział i prowadzenie kampanii społecznych.  

  • Podejmowanie działań zmierzających do dbania o wysoką jakość pracy z klientem, przestrzegania zasad etyki prowadzenia ćwiczeń TRE®.

  • Organizowanie spotkań, warsztatów, superwizji, sesji grupowych dla członków Stowarzyszenia,  które będą miały na celu integrację środowiska TRE®, celem stworzenia przestrzeni do wspólnej wymiany doświadczeń, możliwości rozwoju oraz stworzenia forum dla działania w zakresie badań naukowych.

  • Promowanie metody Analizy Bioenergetycznej, w której są zakorzenione ćwiczenia TRE®, jako metody terapeutycznej pracy z ciałem dla osób zainteresowanych poprawą zdrowia psychicznego i fizycznego oraz dla instytucji pożytku publicznego i pomocy społecznej.

  • Inne działania, celem realizacji celów statutowych.